Prekių grąžinimas

Dazunamai.lt administracija vadovaujasi LR prekių grąžinimo taisyklėmis. Jas galite rasti čia:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450

Spalvinti dažai atgal nepriimami ir už juos pinigai negrąžinami.

PREKĖS GRĄŽINIMAS, GARANTIJA

1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešęs apie tai pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:
1.1.  Pardavėjui gavus pranešimą apie atsisakymą (pirkimo ir pardavimo sutarties), prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita (t.y. Pirkėjas privalo padengti prekės grąžinimo išlaidas) per 14 dienų nuo pranešimo gavimo.
1.2. Pardavėjui gavus grąžinamą prekę ir įvertinus jos kokybę, per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie atsisakymą (pirkimo ir pardavimo sutarties) gavimo, Pirkėjui yra grąžinama prekės kaina .
1.3. Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:
1.3.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

1.4. Prekė grąžinama  originalioje (nepažeistoje) prekės  pakuotėje. Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą-faktūrą, kurią pirkėjas gavo kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą bei  pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą.

2. Jei Pirkėjui pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų (pažeista pakuotė, ar kiti matomi pažeidimai), Pirkėjas privalo kreiptis į www.dazunamai.lt administraciją nurodytais kontaktais.

3. Pardavėjo teikiama įsigytų prekių kokybės garantija nevaržo Pirkėjo (vartotojo) teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

Į kitus Jūsų klausimus mes mielai atsakysime el. paštu info@dazunamai.lt