Kokius dažus ir spalvas pasirinkti

Dėl kruopščiai apdirbto paviršiaus medinės konstrukcijos gerai atrodo ilgesnį laiką ir tai pakelia tiek medinio statinio, tiek lauko baldų ar terasų, kitų lauko konstrukcijų vertę.

Medinio objekto kokybė priklauso ne tik nuo tinkamai parinktų dažymo sistemų, bet ir nuo to, kokios kokybės naudojama mediena ir kaip suprojektuota statinio konstrukcija. Pvz. projektavimo stadijoje galima įtakoti būsimo statinio kokybę, suprojektuojant pa­kankamai plačią pastogę, aukštą  cokolį ir pan. Teisingai sukonstruoti vandens nu­bėgimo takai, oro protarpiai statinį išlaiko mak­simaliai sausą.

Dažai apsaugo paviršių nuo aplinkos po­veikio, o dažuose esančios medžiagos minimizuoja UV spindulių, drėgmės ir grybų poveikį, tuo užtikrindamos konstrukcijos ilgaamžiškumą.

Pagrindiniai medinius lauko paviršius įtakojantys veiksniai yra šie:

– Saulės spinduliai. Jie paveikia viršutinį medienos sluoksnį, todėl mediena papilkėja ir pasišiaušia. Į tokį paviršių lengvai patenka purvas. Dėl UV spin­dulių poveikio mediena pagelsta, o ilgesnį laiką nesuteikus reikiamos apsaugos – pajuoduoja.

– Drėgmė. Ji sąlygoja medienos išbrinkimą, o jai džiūs­tant, paviršius sutrūkinėja.

– Grybai. Sąlyginai didelė drėgmė skatina ir mikrobų dauginimąsi. Mėlynųjų dėmių apimta medie­na atrodo melsvai žalia ir ši spalva gali prasi­skverbti labai giliai. Pelėsiniai grybeliai gali būti matomi kaip tamsios dėmės, ir jie auga tiktai ant medinio paviršiaus. Mėlynosios dė­mės ir pelėsiniai grybeliai nesumažina me­dienos tvirtumo, tačiau turi įtakos estetiniam vaizdui. Kiti mikroorganizmai (puvimo grybai), gadina medieną, kuri laikui bėgant tampa nebenaudotina.

Spalvos

Spalvos yra svarbios kiekviename architek­tūriniame sprendime. Daugeliui statytojų yra sudėtinga išrinkti medinio objek­to išorinę spalvą. Pirmiausia todėl, kad iš ne­didelės spalvos kortelės sunku suvokti didelio ploto vaizdą ir jo įsiliejimą į būsimą aplinką. Spalvos ant didelių paviršių, apsuptų ryš­kių gamtos spalvų, visada atrodo šviesesnės ir skaidresnės nei ant mažų spalvos pavyzdžių baltame fone. Kad iš mažos spalvos kortelės būtų leng­viau suvokti didelio ploto spalvą gamtovaiz­dyje, kai kuriose spalvų paletėse pavyzdžiai pateikti pilkame fone. Patarimas: dažant didelius plotus, iš spalvų palečių (ypač jei fonas baltas) reikėtų rinktis kiek tamsesnes spalvas nei buvo numatyta- tuomet spalva bus artimiausia planuotai. Šviesios spalvos gamtos fone labiau išsi­skiria, kai tuo tarpu tamsesnės, geriau įsilieja į supančią aplinką.

Patarimas: prieš pradedant dažyti medinę konstrukciją, būtina pasitikrinti spalvos tinka­mumą, uždažant atskirą medinę plokštelę iš tos pačios medienos kaip ir konstrukcija. Reikia at­minti, kad naudojant pusiau skaidrias dangas galutinė spalva priklauso nuo medienos rūšies, jos kokybės ir dažų sluoksnių skaičiaus.

Jei dažymo darbai nuo pradžios iki galo atliekami išimtinai statybvietėje, tai mediniai paviršiai turi būti padengiami impregnuojančiu ar paprastu gruntu kaip galima greičiau, siekiant išvengti nepageidaujamo aplinkos poveikio. Dailylenčių impregnavimas ir pirminis dažymas atliekamas nepritvirtinus jų prie konstrukcijos  Paskuti­nis dažų sistemos sluoksnis dažomas tik pilnai sukonstravus fasadą. Kuo greičiau vykdomas impregnavimas ar gruntavimas, tuo geresnė paviršiaus apsauga.

Dažų sistemų ilgaamžiškumas 

Dangos patvarumui ir laikotarpiui iki jos remonto įtakos turi ne tik pasirinktos dažų si­stemos, bet ir pats dažomas paviršius. Pvz.: nudažytas pjautinės medienos paviršius dažniausiai bus ilgaamžiškesnis nei obliuotos medienos paviršius. Aplinkos neigiamo poveikio medienai stip­rumas priklauso ne tik nuo būsimos statinio vietos, bet ir nuo tokių veiksnių kaip šalių krypties. Pvz.: aplinkos poveikis ypač stiprus plynoje vietoje esantiems statiniams, taip pat toms statinio sienoms, kurios nukreiptos į pietus arba vakarus. Todėl laikotarpis iki pietinių ar vakarinių sienų remonto bus trumpesnis. Teisingai parinkus dažymo sistemą, galima ženkliai padidinti nudažyto paviršiaus ilgaam­žiškumą.

Kuo sudėtingesnės sąlygos tenka dažomai konstruk­cija, tuo svar­biau yra pasirinkti dažymo sistemą, užtikrinan­čią ilgiausią laikotarpį iki paviršiaus remonto.

Lauko paviršiams skirtos dažų sistemos skirstomos į dvi kategorijas:

– neformuojančios dengiančios plėvelės, pusiau skaidrios dažų sistemos;

– formuojančios dengiančią plėvelę, dengiančios dažų sistemos.

Medinio lauko paviršiaus, padengto nefor­muojančiais dengiančios plėvelės, pusiau skaidriais pro­duktais, laikotarpis iki remonto yra nuo 4 – 5 metų (padengtos šviesių spalvų danga), iki 7 -8 metų (padengtos tamsesnių spalvų danga) . Ilgaamžiškiausios yra sistemos, sudary­tos iš formuojančių plėvelę dengiančių dažų, –  iki 16 metų. Mediniai pastatų vidaus paviršiai, siekiant išvengti pageltimo ar pajuodavimo, taip pat turi būti apsaugoti. Be to, padengti paviršiai mažiau tepasi ir lengviau valomi. Pasirenkant skirtingus da­žymo metodus ir dažų kiekius, galima gauti skirtingus rezultatus. Tinkamai parinktų da­žymo sistemų dėka mediniai vidaus paviršiai atrodys stilingi ir nauji ilgą laiką, o jų priežūra bus paprasta. Ekologiškas namas privalo užtikrinti sveiką ir saugų orą jame.

Medinių fasadų dažymo sistemos

Galime Jums pasiūlyti aukštos kokybės profesionalias dažymo sistemas, apimančias tarpusavyje de­rančius ir vieni kitus papildančius ekologiš­kus, vandeniu bei tirpikliu skiedžiamus produktus. Dažų sistemos visada parenkamos atsižvelgiant į norimą gauti paviršių, dažomo objekto pa­skirtį ir pan.

Storasluoksnės dengiančios dažų sistemos fasadams, dailylentėms, tvoroms

Rezultatas: dengtas pigmentine plėvele, užpildytas, tolygios spalvos paviršius. Ypač gera apsauga nuo purvo, drėgmės, pelėsių, mėlynųjų dėmių bei UV spindulių. Vidutinis laikotarpis iki remonto: 10 – 15 metų. Labai plati spalvų gama. Šias sistemas sudaro :

1sl. Impregnanto „Pinotex Base” arba „Pinotex Wood Primer”, 2sl. dažų „One Super Tech” (vidutinis laikotarpis iki remonto: iki 16 metų)

1sl. Impregnanto „Pinotex Base” arba „Pinotex Wood Primer”, 2sl. dažų „TINOVA VX 2 IN 1” (vidutinis laikotarpis iki remonto: iki 12 metų)

1sl. Impregnanto “Juwel- Impragnierung“,  2sl. dažų “Juwel-Color” (vidutinis laikotarpis iki remonto: iki 12 metų)

Plonasluoksnės dažų sistemos fasadams, dailylentėms, tvoroms

Rezultatas: dengtas plona pigmentine plė­vele, tolygios spalvos paviršius. Speciali plonasluoksnė plėvelė neužpildo paviršiaus, nepaslepia natūralaus medienos rašto, todėl gerai matomi medienos struktū­ros kontūrai. Ypač gera apsauga nuo purvo, drėgmės, pelėsių, mėlynųjų dėmių bei UV spindulių.Vidutinis laikotarpis iki remonto: iki 10 metų. Labai plati spalvų gama. Sistemą sudaro:

1sl. Impregnanto „Pinotex Base” arba „Pinotex Wood Primer”, 2sl. dažų „Domus Aqua” (vidutinis laikotarpis iki remonto: iki 10 metų)

Pusiau skaidri sistema rąstiniams namams, dailylentėms, tvoroms

Rezultatas: gerai matomas išryškėjęs me­dienos raštas. Pusiau skaidri, neformuojanti plėvelės danga. Užkerta kelią pelėsiams, me­dienos mėlynavimui, purvui, drėgmei. Aukš­tas apsaugos nuo UV spindulių koeficientas. Vidutinis laikotarpis iki remonto: 8 – 12 me­tų. Platus tonų pasirinkimas,  Sistemas sudaro:

1 sl. Impregnanto V33 Traitement Multi-Usages,  2 sl. dažų Lasure Climats Extremes (vidutinis laikotarpis iki remonto: iki 12 metų, priklausomai nuo pasirinktos spalvos)

1 sl. Impregnanto V33 Traitement Multi-Usages,  2 sl. dažų Lasure Haute Protektion (vidutinis laikotarpis iki remonto: iki 8 metų, priklausomai nuo pasirinktos spalvos)

1 sl. Impregnanto HK-Lazur,   2sl. Langzeit UV+ arba Wetterschutz UV+   (vidutinis laikotarpis iki remonto: iki 10 metų, priklusomai nuo pasirinktos spalvos)

Aliejaus sistema terasoms ir lauko baldams

Rezultatas: gerai matomas ir išryškėjęs me­dienos raštas. Pusiau skaidri, neformuojanti plėvelės modifikuoto aliejaus danga. Labai gerai apsaugo paviršių nuo drėgmės ir purvo patekimo į medieną. Užkerta kelią pelėsiams bei medienos mėlynavimui. Sistemą sudaro vienintelis aliejus. Gera apsauga nuo UV spindulių poveikio. Vidutinis laikotarpis iki remonto: iki 5 metų.

1 sl. Impregnanto „Holzschutzgrund”, 1-2 sl. alyvos Remmers „Universal Oil”

1 sl. Impregnanto „Pinotex Base”,  1-2 sl. alyvos „Pinotex Wood Oil”

1 sl. Impregnanto „Bird Brand Complete”,  1-2 sl. alyvos „Bird Brand Decking Oil”, arba Rustins „Danish Oil”

Lako sistemos vidaus dailylentėms, baldams, durims

Rezultatas: dengtas skaidria plėvele, glot­nus, užpildytas, gerai apsaugotas paviršius. Greitai džiūstantis lakas savy­je turi labai efektyvių medžiagų, apsaugančių medieną nuo geltonavimo. Užkerta kelią pe­lėsiams bei medienos mėlynavimui. Vidutinis laikotarpis iki remonto: apie 8 metus. Plati atspalvių gama. Sistemas sudaro :

Lakas  Pinotex „Celco Aqua” (blizgus arba pus. matinis)

Aliejaus-vaško emulsija Remmers „Wohnraum-Lazur”